Tempus Media

Fakturačná a poštová adresa:

TEMPUS-MEDIA, s.r.o.

Železiarenská 49, 04015 Košice-Šaca, Slovak Republic

Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka 9913/V

ICO: 36179531, DIC: 2020057204

IC DPH: SK2020057204


člen skupiny Tempus Group                        Zákaznícka linka: 0907 931 652