Tempus Media

Prieskum trhu

V spolupráci s renomovanými agentúrami v oblasti prieskumu trhu dokážeme pre nášho klienta zabezpečiť optimálny spôsob prieskumu trhu, ktorého výstupy sú nevyhnutné pre efektívnu tvorbu komunikačnej stratégie a PR projektov.
 
Silný dôraz pred návrhom kampaní kladieme na dôkladnú analýzu:
  • pochopiť strategické príležitosti klienta
  • spoznať situáciu na trhu a vybrať vstupné stratégie 
  • identifikovať zákaznícke potreby a faktory ich spokojnosti a lojality 
  • monitorovať konkurenciu a odhaľovať jej stratégie a zámery

 

 


 


člen skupiny Tempus Group                        Zákaznícka linka: 0907 931 652