Tempus Media

VÁŠ PARTNER PRE PLÁNOVANIE A TVORBU REKLAMNÝCH KAMPANÍ

V oblasti marketingu si uvedomuje silnú rolu a náväznosť na samotný obchod. Vieme nájsť efektívne riešenie, ktoré na jednej strane posúva Váš produkt pred konkurenciu, a na strane druhej neustále buduje Vašu značku. Veríme, že vhodným naplánovaním, nákupom vhodných médií a prípravou reklamných kampaní na mieru vieme byť oporou Vášmu obchodu a tak prínosom pre Vašu firmu.

 

 

V oblasti marketingu a médií poskytujeme tieto služby:

  • Prieskum zameraný na trh, výrobok a konkurenciu
  • Koordinácia a dodržiavanie štandardov značky
  • Prieskum účinnosti reklamy
  • Prieskum médií, ich použiteľnosti a umiestnenie
  • Optimalizácia mediálneho rozpočtu
  • Komunikácia s médiami a nákup mediálneho priestoru
  • Detailné a operatívne plánovanie médií
  • Správa kampaní, dohľad a realizácia
  • Analýza a meranie účinku 

 


člen skupiny Tempus Group                        Zákaznícka linka: 0907 931 652