Tempus Media

HĽADÁME VŽDY KREATÍVNE RIEŠENIA

Jedným z kľúčov k úspechu pri presadzovaní produktov alebo služieb na trhu je bez pochyby kreativita. Máme schopnosť podávať informácie v nových vzťahoch a originálnym spôsobom.
 
V kretívnej tvorbe uprednostňujeme vždy:
  • flexibilitu - zmysluplne používame prostriedky neobvyklým spôsobom
  • senzitivitu - vidíme nové možnosti tam, kde zdanlivo nie sú
  • premennosť - odchyľujeme sa od navyknutých schém myslenia a nepojímame nič ako pevné
  • a nonkonformizmus - vynímame sa z noriem idey aj proti odporu prostredia, ak sa to oplatí, a snažíme sa nájsť niečo nové, čo predstavuje obohatenie


 


 


člen skupiny Tempus Group                        Zákaznícka linka: 0907 931 652