Tempus Media

NÁJDEME PRE VÁS NAJVÝHODNEJŠIE RIEŠENIE.

Naša obchodná spoločnosť pre svojich klientov vytvára, pripravuje, plánuje a umiestňuje reklamu a ďalšie formy propagácie. Ponúka cenovo výhodné služby zamerané na efektívnu komunikáciu.   Realizuje reklamné kampane od vytvorenia marketingového komunikačného plánu, cez prípravu reklamných kampaní, pozicioningu a vyhodnotenia účinnosti.

 

prieskum_86x45.jpg   Prieskum trhu A0135665_86x45.jpg   Strategické plánovanie kampane
Marketingový výskum
Médiá
     Vždy kratívne riešenia
                 
produkcia_86x45.jpg   Produkcia A0123590_86x45.jpg   Internetová komunikácia  events_86x45.jpg    Event marketing

 


člen skupiny Tempus Group                        Zákaznícka linka: 0907 931 652